ตื่นตาตื่นใจ! สายการบินเกาหลีเหนือจับแอร์ถ่ายรูปทำปฏิทิน สวยแค่ไหนต้องดู

358
เป็นที่ตื่นตาตืนใจคนทั้งโลก เมื่อสายการบินเกาหลีเหนือแหวกม่านเหล็ก ด้วยการจัดทำปฏิทินปี 2017 ออกมาสู่สายตาชาวโลก ด้วยการนำแอร์ฌฮสเตสของสายการบินมาถ่ายรูป ทำเป็นปฏิทิน ใครต้องการต้องไปที่เกาหลีเหนือนะ
2017 calendar with North Korea’s Air Koryo flight crew aroused huge interest online. One of the calendars was obtained by Sputnik. It looks nothing like the previous editions, which focused on North Korean tour scenery and tourist sights.

Sputnik
The calendar cover shows the airline’s two pilots and five flight attendants.
The outfits of the lovely ladies are quite surprising, too – short skirts and black heels don’t quite correlate with what you usually expect to see in North Korea.

Sputnik
A flight attendant with flowers in her hands stands at one of North Korea’s airports.
In July 2012, the North Korean leader ordered Air Koryo, the state-owned national flag carrier airline, to change the flight attendants’ uniforms “to adhere do the demands of the new century” and also to improve the quality of airline meals.

Sputnik
A terminal building at the Pyongyang Sunan International Airport, the main airport serving the North Korean capital city.

Sputnik
Air Koryo flight attendants.
Air Koryo discarded Soviet-era outfits – dowdy red uniforms – in 2013. Flight meals were changed from burgers to gimbap, a traditional dish made of steamed rice with various fillings, wrapped in dried seaweed rolls.

Sputnik
The Pilot-in-Command and other flight crew.
The calendar was published by the state-owned Korea Publications Export and Import Corporation.

Sputnik
Pre-flight safety demonstration performed by Air Koryo flight attendants.

Sputnik
“Impressive air service” says the description under the photo of Air Koryo stewardesses offering drinks.

Sputnik
Aircrew in flight.

Sputnik
A young flight attendant pouring the county’s own brand of beer, Taedonggang.
“The blue sky over my country” says the description on the September page of the calendar, which clearly aims to draw more foreign tourists to North Korea.

Sputnik
Three flight attendants stand on an airstair.

Sputnik
A photo of young and pretty ladies in the rebranded uniform.

Sputnik
Another entry shows a man and two women being served by two waitresses. This looks surprisingly welcoming.

Sputnik
Sleepless night of the Pyongyang Sunan International Airport.