ไฟไหม้โรงเรียนสอนศาสนาสันกำแพง วอดทั้งหลัง 

866

ไฟไหม้โรงเรียนสอนศาสนาสันกำแพง วอดทั้งหลัง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 19.30 น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟไหม้ อาคารโรงเรียนสอนฟัรดูอีล มัสยิดอัสลาม สันกำแพง เชียงใหม่
โดยเพลิงได้โหม้อย่างรวดเร็ว รถดับเพลิงจากเทศบาลสันกำแพง ได้เข้ามาดับเพลิง แต่ได้สร้างความเสียหายให้ตัวอาคารทั้งหลัง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเสียหายทั้งหมด