CEOใหญ่ ติงรัฐบาลเดินทางผิด เลิกใช้ถุงพลาสิติกถูก ให้ไปใช้ของแพง

211

พลาสติกที่เป็นอันตรายคือพีวีชี พลาสติกที่ใช้ทำถุงประเภทพีอีและพีพีไม่มีอันตรายใดๆ ทำไมไม่เลิกห้ามใช้ถุงพีวีซีและหรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากพีวีซีอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเจริญแล้วในเอเซียเขาทำกัน

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีพี