ซัดกันเต็มเหนี่ยว!บุฟเฟ่ต์ทุเรียนบ้าน หัวละร้อย ที่กระบี่

625

บุฟเฟ่ต์ กินทุเรียนบ้านหัวละ 100 บาท โดยชมรมคนรักทุเรียนบ้าน ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลานกีฬาช่องเขา พื้นที่วังน้ำเขียวหมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทางกลุ่ม ชาวสวนทุเรียนพื้นบ้าน หรือชุมชนคนรักทุเรียนบ้านตำบลเขาคราม กว่า 15 สวนทุเรียน ได้นำทุเรียนกว่า 1 ตัน มาจัด เป็นบุฟเฟ่ต์ เพื่อให้ กลุ่มนักกินที่นิยมทุเรียนบ้าน ได้เข้ามาลิ้มรส โดยกติกากินอิ่มหัวละ 100 บาทภายใน 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 น ทำให้บรรยากาศการกินทุเรียนบ้านเป็นไปอย่างคึกคัก

นายกิตติศักด ิ์เพ็ชรกุล เจ้าของสวนทุเรียน ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัด กิจกรรม กินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนบ้านหัวละ 100 บาท ซึ่งเป็น หนึ่งในกว่า 15 เจ้าของสวน ในตำบลเขาคราม ได้นำทุเรียน บ้าน มาร่วมด้วย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม บุฟเฟ่ต์ทุเรียนบ้านหัวละ 100 บาท โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมกินทุเรียนบ้านครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่าทุเรียนบ้านในตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีผลผลิตออกมา ในช่วงเดือน มิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม โดยจำหน่ายในกิโลกรัมละ 30 บาท ทุเรียนบ้าน มีรสชาติหวานมันอร่อย แต่เนื้อค่อนข้างน้อยเมล็ดจะโต กว่าทุเรียนพันธํ์ แต่ก็เป็นที่นิยมในการรับประทานกันและเหมาะสมกับราคา

ซึ่งได้มีผู้เดินทางเข้ามา ในกิจกรรมบุฟเฟ่ตทุเรียนบ้านหัวละร้อย ์กว่า 200 คน ซึ่งได้จัดเป็นรอบๆ ทุกคนสามารถที่จะหยิบเลือกทุเรียนกินได้ตามพอใจในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก และจังหวัดใกล้เคียงคือพังงาและสุราษฎร์ธานี ซึ่งการจัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียนบ้านหัวละ 100 บาทเป็นครั้งแรกนี้ ได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีและคาดว่าจะจัดต่อเนื่อง ในปีถัดไปโดยทุเรียนบ้านจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

Cr.ทันข่าวกระบี่