จัดอุปสมบทหมู่ที่หนองจิก ปัตตานี เยาวชน 59 คนเข้าร่วม ถวายพระพันปัหลวง

127

ศปพร.กอ.รมน. ภาค ๔ สน. จัด โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนี้ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน