จังหวัดภูเก็ต อนุมัติสร้างมัสยิดกลาง ที่ถลาง กลุ่มต่อต้านโวยสร้างป่าสงวนได้

3786
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา หลังไดรับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เผยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 250 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
.
วันนี้ (15 ม.ค.2017) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดภูเก็ต ที่บริเวณด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อมอบหนังสือยืนอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังจังหวัดภูเก็ต โดยมี ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลาม จ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ
.

ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประสานงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต โดยผลักดันผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในการขอใช้พื้นที่สวนป่าบางขนุนจัดทำที่ฝังศพ (กุโบร์) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้ว และการขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มขอใช้ที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 แต่ทางกรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งในการอนุญาตนั้นทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จะต้องบริจาคเงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาท เพื่อใช้สำหรับการปลูกป่าทดแทนด้วย

.

.
หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว ทางคณะกรรมการจะทำการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ในส่วนของงบประมาณก็ได้รับอนุมัติ และผ่านมติ ครม.มาแล้วเมื่อปี 2556 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 250 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างมัสยิดกลางนั้นใช้ชื่อโครงการว่า ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่เศษ เพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ แทนการใช้อาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งค่อนข้างคับแคบ และแออัด

ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของลูกหลานชาวมุสลิม เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาอาหารฮาลาล นอกจากนั้น ยังใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยขณะนี้ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกในส่วนของอาคารมัสยิดกลางใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นอาคารบริการซึ่งจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท รวม 250 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายหลังข่าวออกไป กลุ่มชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง ได้ส่งข้อความแสดงความไม่พอใจว่า ทำไมจังหวัดภูเก็ตอนุญาตบนพื้นที่ป่าสงวนได้ แต่วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า การก่อสร้างมัสยิดมีการขออนุญาตตามขั้นตอนถูกต้อง และได้มีการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานจึงมีการอนุญาต จึงมีการก่อสร้าง แต่วัดพุทธและสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งได้บุกรุกพื้นที่ป่า ก่อสร้างก่อนได้จะขออนุญาต

Manageronline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วางรากฐาน สร้างมัสยิดกลางภูเก็ต 250 ล้าน หวังเป็นแลนด์มาร์คดึงคนทั่วโลก