‘สวนดุสิตโพล’ชาวบ้าน 80%เร่งรัฐแก้ปัญหาค่าครองชีพ-ฝ่ายต้านตรวจสอบความโปร่งใส

78

สวนดุสิตโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนหัวข้อฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าย จะเดินหน้าอย่างไรจึงถูกใจประชาชน พบเกือบ 80% ต้องการให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพประชาชน พร้อมแนะฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐให้บริหารโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดปัญหาทุจริต

วันที่ 4 สิงหาคม  หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อย แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และสว. ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงและต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะบทบาทการท าหน้าที่ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อการบริหารบ้านเมืองจะสามารถทำได้จริงตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,902 คน
ระหว่างวันที่30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้