เปล่าหนีสภา! นายกฯลงยะลาทำงาน แจกโฉนดมอบเงินตอบแทนผู้นำศาสนา

200

พล.อ.ประยุทธ์ ลงยะลาเปิดศูนย์ราชการ มอบเงินเยียวยา เงินตอบแทนผู้นำศาสนา แจกโฉนดชาวบ้าน

เวลา 07.00 น.ที่กองบิน 6 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดยะลา เพื่อเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ประสานงานและให้บริการประชาชนของส่วนราชการ พร้อมเยี่ยมชมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกร จ. ยะลา

ภารกิจนายกฯ จะมีการพบปะประชาชนและพูดคุยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก 5 จังหวัด (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังจะมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ โฉนดที่ดิน ให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้ปฏิเสธตอบว่ารัฐบาลใหม่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่หรือไม่ โดยได้ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวเพียงอย่างเดียว

หลังเสร็จภารกิจนายกฯจะเดินทางกลับเวลา 18.30 น.