ชาวบ้านแตกฮือ! เกิดเหตุชุลมุนบนมัสยิด ระหว่างเลือกอิหม่าม

ด้เกิดเหตุชุลมุนบนมัสยิดแห่งหนึ่งในจ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างที่จะมีการเลือกตั้งอิหม่ามแทนคนเก่าที่เสียชีวิต