ทรงคุณค่า! พบโน๊ตเพลงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เตรียมเปิดบรรเลงเต็มวงที่บ้านวิชาเยนทร์

447

พบโน้ตเพลงของลาลูแบร์ อันคุณค่าประวัติศาสตร์ ” เพลงสุดใจ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กว่า 300 ปี ที่หาฟังได้ยากในยุคปัจจุบัน