ฉลอง 99 ปี’ราชภัฎเทพสตรี’ ก้าวไกล จัดสุนทรภรณ์เต็มพิกัด นักร้องกิตติมศักดิ์เพียบ

165

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เฉลิมฉลอง 99ปีทพสตรีก้าวไกล  จัดคอนเสิร์สุนทราภรณ์เต็มวง ขนนักร้องกิตติมศักดิ์ขึ้นเวทีเพียบ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์99ปี เทพสรีก้าวไกล เนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีจะมีอายุครบ 99ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2562 โดยมีนักร้องรับเชิญนักร้องกิตติมศักดิ์ ร่วมขึ้นเวทีจำนวน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน ประกอบด้วย คุณจุรีภรณ์ โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี , ผศ.จินตนา เวชมี , ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า , คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา , คุณจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ , ดร.สุรพล เคยบรรเลง , คุณอรรถ สาหร่าย , คุณปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม , คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ , ดร.เกษม สดงาม , คุณศรีชัย ตัณตะโสภณ , คุณปีติวัฒน์ กล่ำนาค , คุณศิริ ธาระจักษ์ , คุณธัญญมน ศรีผ่าน , คุณธัญมน แสงอรุณฉาย , คุณต่อพงษ์ มาลีหอม , นพ.วรวรรธน์ แก้ววิเชียร และคุณราตรี แสวงสุข

สำหรับคอนเสิรตสุนทราภรณ์99ปี เทพสตรีก้าวไกล ที่จะจัดขึ้นในวัน เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

: 17.00 – 18:30 ร่วมทานอาหาร
เครื่องดื่ม ในรูปแบบค็อกเทล
: 18:30 น. ดนตรี เริ่มแสดง
: 22:30 น. เสร็จสิ้นการแสดง
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิราภรณ์ ศรีนาค หมายเลขโทรศัพท์ 063-1384455 บัตรราคา 2,000 บาทและ 500 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ขาดแคลนทั้งหมด
หมายเหตุ : บัตร VIP ราคา 2,000บาท ได้รับเสื้อยืด “99 ปี ราชภัฏเทพสตรี “ ฟรี 1 ตัว

ด้านนางสมจิตร แต่งสมุด ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญาเพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งในการจัดคอนเสิร์ทสุนทรภรณ์ 99 ปี นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสุรินทร์ออมย่าเคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด รองเรขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการการจัดคอนเสิร์ทครั้งยิ่งใหญ่

ใจรัก วงศ์ใหญ่ M-TODAY ลพบุรี