สามี-ภรรยาชาวอินโดฯ กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะฮ์เวลาใกล้เคียงกัน ฝังพร้อมกัน

355

สามีภรรยาชาวอินโดนีเชีย ได้เสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นเรื่องที่มีการโจษจันกันมาในแดนชวา แต่เมื่ออัลลอฮฺทรงประสงค์ ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เสมอ

สังคมโซเชียลในอินโดนเชีย