พระราชทานดินฝังศพท่านทูตสเปน’เกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง’ เผยเส้นทางรับราชการ-เข้ารับอิสลาม

1244

พระราชทานดินฝังศพ อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำสเปน จุฬาราชมนตรี ส่งสาร์นแสดงความเสียใจ ขอดุอาให้พระผู้เป็นเจ้าพระทานทรวงสวรรค์ เผยเส้นทางรับราชการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแม้ในช่วงเจ็บป่วย


วันที่ 3 กันยายน ได้มีพิธีศพ (มัยยิต) เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน นายยาซีน (เกริกพันธุ์) ฤกษ์จำนง ที่มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว นำละหมาดโดยผู้แทนจุฬาราชมนตรี
.
ในพิธัฝังศพ ได้รับพระราชทานดินจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เป็นเอกอัครราชทูต ไทยประจำกรุงมาดริด ประเทศสเปน อายุ 58 ปี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 03.00 น.ของวันที่ 25 ส.ค. 2562 (เวลาท้องถิ่นสเปน) ณ โรงพยาบาล HM Sanchinarro จากภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรงมะเร็งที่ปอด

เวลา 17.00 น. ของวันเดียวกันได้มีการเคลื่อนร่างของเอกอัครราชทูต เกริกพันธุ์ จากโรงพยาบาล HM Sanchinarro ไปเก็บ ณ สุสาน เพื่อรอการทำพิธีทางศาสนาอิสลาม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ Islamic Culture Center of Madrid โดยหลังจากพิธีดังกล่าว จะมีการนำร่างของ เอกอัครราชทูต เกริกพันธุ์ กลับไปเก็บไว้ที่สุสาน เพื่อรอการนำกลับประเทศไทย โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ศพจึงถูกนำกลับมาประเทศไทย

ทั้งนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีสาส์นแสดงความไว้อาลัย มีข้อความว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังครอบครัวนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัคราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน นับเป็นการสูญเสียบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอดุอา วิงวอนต่ออัลเลาะฮ ซุบฮานาฮูตุวาอาลา ทรงอภัยโทษและประทานความเมตตาประทานสวรรค์อันสถาพรแก่นายเกริกพันธุ์ และพระองค์จงประทานศรัทธาที่มั่นคงแก่ครอบครัวของท่านด้วยเทอญ อามีน

ประวัติการทำงาน
นายเกริกพันธุ์ รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตามรอยบิดา ที่เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ ผู้อำนวยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
อธิบดีกรมกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ในต่างประเทศ
เลขานุการตรี และเลขานุการโท ประจำสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
เลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อัครทูตที่ปรึกษา
อัคราชทูตประจำผู้แทนคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
เอกอัคราชทูตประจำกรุงมาดริด ประเทศสเปน

ตลอดเวลาในการรับราชการท่านทูตปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของกระทรวงการต่างประเทศ แม้ในช่วงเจ็บป่วยก็ยังปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสเปน จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ในประเทศสเปน เป็นประเทศที่บิดาเคยรับราชการ ท่านทูตเคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศสเปน เมื่ออายุ 6 เดือน ขณะบิดารับราชการที่นั้น และได้ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศสเปน

ท่านทูตเข้ารับอิสลาม เมื่อครั้งดำรงขณะเดินทางไปดำรงตำแหน่งเลขานุการเอกที่กรุงโตเกียว หลังจากนั้น ได้รับราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศมุสลิม มาโดยตลอด ไดส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไทย และได้ทำประโยชนให้กับสังคมมุสลิมในประเทศไทยเสมอมา