ภูมิใจไทย เตรียมชงกฎหมายปลดล็อกกัญชา ปลูกบ้านละ 6 ต้น ฟังความเห็นครั้งสุดท้าย

93

พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าจัดระดมความเห็นภาคประชาชน เสนอแก้กฎหมายกัญชา 2 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และยกร่างร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 7 ก.ย.นี้

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทย จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ….. ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 09.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 พรรคภูมิใจไทย
.
นายศุภชัย กล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากแกนนำภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญชา ที่จะมาร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ที่พรรคได้ยกร่างขึ้นมา และจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมนี้เพื่อให้บรรจุในระเบียบวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
.
“สำหรับรูปแบบการจัดประชุมจะนำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณาร่วมกับภาคประชาชนและผู้ที่พรรคเชิญเข้าร่วมการประชุม โดยจะพิจารณาเป็นรายมาตรา เสนอแนะ แก้ไข เพิ่มเติม จากร่างที่พรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอ ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ คนภูมิใจไทย https://www.facebook.com/khonbhumjaithai/ และสามารถ เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทางอินบ๊อกซ์ของเพจ จะมีทีมงานรับเรื่องเอาไว้เพื่อพิจารณาร่วมกับที่ประชุม ทางพรรคต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานที่ของพรรคไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนจำนวนมากได้” นายศุภชัย กล่าว


.
นายศุภชัย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชน ตัวแทนภาคประชาชน มาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่ห้องประชุมชั้น 3 พรรคภูมิใจไทย ก็ได้เปิดเวทีเสวนาเรื่องนโยบายเรื่องกัญชา ต่อมาเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกัญชาเสรีทางการแพทย์ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น จากนั้นได้นำผลการทำงานร่วมกับภาคประชาชน ไปผลักดัน ให้นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ บรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นผลสำเร็จ และขณะนี้พรรคภูมิใจไทย กำลังจะเสนอกฎหมายสำคัญทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา