กอจ.จัดภูเก็ตฮาลาลอันดามันรับปีท่องเที่ยวภูเก็ต 2019 กระตุ้นลงทุนท่องเที่ยวฮาลาล

485

กอจ.ภูเก็ตปั๊มงานฮาลาลขึ้นแท่นรับปีท่องเที่ยวภูเก็ต 2019 กระตุ้นการท่องเที่ยวฮาบาล สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและการลงทุนด้านฮาลาล

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เมโทรโพล นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รอง ผวจ.ภูเก็ต นางอารียา แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อม ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้มาร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2562 หรือ หรือ PHUKET ANDAMAN HALAL 2019

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า…ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความงดงามในด้านการท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจนถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่เป็นแหล่งรวมของความสวยงามด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตที่สืบทอดกันมา กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า…งานจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 กันยายน 2562 นี้ นับเป็นการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ของจังหวัดและเป็นการตอบรับตลอดจนเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ฮาลาลในระดับชาติต่อไป

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า…วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการตอบรับยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจและบริการฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ ในงานมีกิจกรรม 2 ส่วนด้วยกัน 1.เป็นการจัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมส่วนที่ 2 เป็นการจัดงานฮาลาลเอ็กซโปร์เป็นการจัดงานฮาลาลเอ็กซ์โป 2019 เพื่อเชื่อมฮาลาลภูเก็ตกับฮาลาลโลกต่อไป

ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า…ส.กอจ.ภูเก็ต ได้จัดงานฮาลาลครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการถักทอเครือข่ายบุคลากรการท่องเที่ยวทั้งที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านที่พักฮาลาลและอาหารฮาลาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านธุรกิจฮาลาล และส่งเสริมการใช้จ่ายและให้บริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง สร้างรายได้ภายในชุมชน ตลอดทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย ให้มีช่องทางของและทางเลือกที่ใช้จ่ายและให้และรับบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาล

ดต.ดร.โกมล กล่าวต่อว่า…งานดังกล่าวนอกจากจะกระตุ้นให้มีการซื้อกินซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว…งานดังกล่าว ยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวฮาลาล และผู้ประกอบการฮาลาล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการถักทอเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งในจังหวัด และภูมิภาคทั่วประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลในระดับภูมิภาคต่อไป ดต.ดร.โกมล กล่าว