ชาวจะนะ ร่วมละหมาดฮายัต ขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่

335

ชาวจะนะร่วมละหมาดฮายัต ขอสันติสุขในพื้นที่ ระบุ ไปไหนไม่กล้าบอกเป็นชาวจะนะ

วันที่ 6 กันยายน ที่บ้านป่างาม จ.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้นำชาวบ้าน ผู้นำศาสนา และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกับส่วนท้องถิ่น ได้ทำพิธีละหมาดฮายัตเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่มีอิหม่ามยุคล (ยีโหมด) ชูสงษ์ อิหม่ามประมัสยิดสุบบุ้น บ้านป่างาม ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นผู้นำการละหมาด

อิหม่ามยุคล กล่าวว่า จะนะเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นที่ๆมีความรุนแรง พวกเราจึงร่วมละหมาดฮายัตเพื่อให้เกิดสันติสุข เกิดความปลอดภัย เกิดความรักความสามัคคี ให้เกิดซาลามัตเราะห์มัต

‘ชาวจะนะ เวลาไปไหนก็ไม่กล้าบอกว่า เป็นคนจะนะ จึงต้องการให้เกิดสันติสุข ให้ชาวบ้านมีความรักความสามัคคี มีความปลอดภัย ไม่มีปัญหาในพื้นที่’ อิหม่ามยีโหมด กล่าว

อ.จะนะ เพิ่งเกิดเหตุระเบิดที่จุดตรวจหลังสถานีรถไฟจะนะ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต และบาดเจ็บ