14 ส.ส.นครศรีฯ จับมือผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง

51

ส.ส. 14 คนของนครศรีธรรมราช จับมือหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน ผลักดันและกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาจังหวัด

ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช14 คน  อาทิ นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ และส.ส.จากพลังประชารัฐได้ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง นายกเทศมนตรี และตัวแทนข้าราชการจากหลายหน่วยงาน รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน ณ ศาลาประดู่ 6 อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เช่น การผลักดันโครงการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราช เป็นต้น

นายอารี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยากใช้โอกาสนี้ร่วมผลักดันและร่วมวางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่ดี ที่สำคัญตนเชื่อว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติได้เป็นอย่างดี