ส.ส.กระบี่ดันสำเร็จ สร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ‘ตั้งงบศึกษา’แล้ว

10250

ชาวกระบี่เตรียมเฮ ทางหลวงชนบทอนุมัติงบประมาณ 29 ล้านบาทผ่านแล้ว เพื่อศึกษาออกแบบ การสร้างสะพานเกาะลันตา

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.พรรคภูมิใจไทย เขต2 จ.กระบี่ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังที่สำนักงานกรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ เพื่อติดตามโครงการสร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงหัวหิน – คลองหมาก โดยที่ผ่านมาเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ 90% ต้องการสร้างสะพานดังกล่าวเนื่องจากการเดินทางไปเกาะลันตาน้อยจะต้องลงแพที่บ้านหัวหิน แล้วข้ามสะพานไปยังเกาะลันตาใหญ่ และถ้าหากมีการเชื่อมหัวหินไปยังเกาะลันตาน้อยจะมีการเชื่องโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญของเกาะลันตาอีกมากมาย ซึ่งตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคของประชาชนและนักท่องเที่ยวคือการเดินทางที่ขาดความสะดวกสบาย เพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาตัวหรือทำธุระได้อย่างรวดเร็ว แต่จะต้องข้ามแพจึงทำให้ขณะนี้เดือดร้อนอย่างหนัก


ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานลันตาช่วงแรก บ้านหัวหิน – บ้านคลองหมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าได้ 2 รูปแบบ คือแบบ Balance cantilever Bridges สะพานคอนกรีต อัดแรงต่อเนื่อง เช่น สะพานสิริลันตา มูลค่าก่อสร้างประมาณ 800 ล้านบาท และแบบที่ 2 แบบ Extra dos cable Bridges แบบผสม เช่นสะพานเจษฎาบดินทร์(นนทบุรี) มูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท

นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ความคืบหน้าเรื่องสะพานเกาะลันตาว่าตอนนี้กรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติงบประมาณ 29 ล้านบาทผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการสร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงหัวหิน – คลองหมาก ต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน