บิ๊กตู่โล่ง! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ คุณสมบัติไม่ขัดไม่พ้นจากตำแหน่ง

182

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ‘บิ๊กตู่’ไม่ขัดรธน. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐและมีอํานาจหน้าที่เฉพาะชั่วคราว ความเป็นรัฐมนตรีจึงไม่สิ้นสุดลง

วันนี้(18 ก.ย.62) ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค 1 (4 ) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98 (15)หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยว่า พลเอกประยุทธ์  ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ไม่เป็น  “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา16(6) และมาตรา 98 (15)  เนื่องจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าคสช. ของ พลเอกประยุทธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐและมีอํานาจหน้าที่เฉพาะชั่วคราว ดังนั้น ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว