ผู้ว่าฯนำทีม Big clean นิ่งกทม. พร้อมจับมือจิตอาสาทำความสะอาดทั่วกรุงทุก 3 เดือน

70

วันที่ 15 ม.ค.60 เวลา 06.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี โดยร่วมกับจิตอาสา นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหารและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ทำความสะอาด Sky Walk รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทาสีและล้างสะพานลอยบนถนนพญาไท ถนนพหลโยธิน ถนนดินแดง ถนนราชวิถี โดยในวันนี้ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนสายสำคัญพร้อมกัน 3 จุด หลัก คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณโดยรอบ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) ต่อเนื่องถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ข้างหอนาฬิกา) ถนนรามคำแหง ต่อเนื่องสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนรามคำแหงและถนนลาดพร้าวตลอดสาย เพื่อล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนทุกสายทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 688 แห่ง รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ ได้จัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยรวมพลังชาวกรุงเทพทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า และจิตอาสาร่วมกันเช็ดทำความสะอาด SKY WALK รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทาสีและล้างสะพานลอยบนถนนพญาไทตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงซอยสุขุมวิท11/1 ถนนพหลโยธินตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงซอยพหลโยธิน18 ถนนดินแดงตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกพระราม9 และถนนราชวิถีตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานกรุงธน รวมทั้งสิ้น 27 จุด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันทุกจุดตั้งแต่เวลา 06.00 น. พร้อมกันนี้ กทม. จะดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยคนข้ามให้ใช้งานได้ทุกดวง และจะติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอีกด้วย จึงขอฝากพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของทุกคนเราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้คงไว้ซึ่งความสะอาดและสวยงามตลอดไป

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ ป้ายสัญญาณจราจร ราวเหล็ก รั้วสเตนเลส สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่บนทางเท้า ป้ายรถเมล์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ลบรอยขีดข่วนพ่นสีสเปรย์ตามผนัง รั้ว กำแพง ราวสะพานข้ามคลอง ตอม่อสะพานลอยคนเดินข้าม และเนื่องจากกรุงเทพฯ มีการจราจรที่หนาแน่น จึงทำให้มีฝุ่นละอองจำนวนมาก ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2560ครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 4 ในเดือนตุลาคม 2560 โดยขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน ประชาชน จิตอาสาและทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลกรุงเทพฯ ในฐานะเจ้าของบ้าน เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้สวยงามคงอยู่ตลอดไป

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งหนึ่งในนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในทันที คือ การดูแลความสะอาดของบ้านเมือง (Clean) โดยเน้นทำความสะอาดสถานที่สำคัญ แหล่งชุมชน ย่านการค้า คูคลอง ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับจิตอาสา ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า จิตอาสา และทุกภาคส่วน ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งแบ่งออกเป็น 6กลุ่มโซน ดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กำหนดให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้บ้านเมือง อีกทั้งเป็นพลังที่จะรวมพลังกันพัฒนาสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไปในอนาคต