เปิดตัวรถถังไทย ตบหน้าบิ๊กแดงฉาดใหญ่

878

บริษัท Panus Assembly เป็นบริษัทสัญชาติไทยวิศวกรไทย ผลิตในประเทศไทยเปิดตัว รถเกราะพันธุ์ไทย R 600 ( 8 X 8 )มีน้ำหนักพร้อมรบ 25 ตันยาว 8.4 เมตร กว้าง 3.2 เมตร สูง 2.75 เมตร

เครื่องยนต์ Cummins 600 แรงม้าเกียร์ออโต 6 สปีด Allison 4500 ระบบขับเคลื่อน 8 ล้อ ข้ามเครื่องกีดขวาง 500 มม. ไต่ลาดเอียง 40 % ไต่ลาดทางสูง 60% ความเร็วสูงสุดบนถนน 110 กม./ชม. ความเร็วสูงสุดในน้ำ 14 กม./ชม.
ระยะปฏิบัติการ 800 กม.เกราะ Stanag 4569 LV.2 , Lv.3 Option .ในรุ่นลำเลียงพลสามารถบรรทุกทหารได้ 20 คนพร้อมพลประจำรถ 2 นาย ทางบนิษัทมีความพร้อมสำหรับอะไหล่
และการซ่อมบำรุงทั้งระบบ

จะไปแสดงในงาน Defense & Security 2019
ที่ เมืองทองธานี

ในขณะที่กองทัพบกซืัอรถหุ้มเกราะจากอเมริกา