“ลุงตู่” ระบุ “ชิม ช้อป ใช้”เป็นโครงการดี วอนปชช.เรียนรู้และปรับตัวแม้ขั้นตอนยุ่งยาก

49

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ที่มีขั้นตอนยุ่งยากว่า หากโครงการใดที่ดำเนินการได้ผลดีมักถูกโจมตีพอสมควร ซึ่งโครงการนี้ใช้ระบบควบคุม มีการขึ้นทะเบียน และมีการรายงานตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ประจำวันที่ชัดเจน ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถชี้แจงได้

ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าจะสามารถใช้เงินได้นั้น เพราะอยากให้ประชาชนเข้าใจถึงการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ง่าย ต้องมีการตรวจสอบและใช้จ่ายตามระเบียบปฏิบัติ ถ้าดำเนินการผิดขึ้นมารัฐบาลต้องรับผิดชอบ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เช่น การใช่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้แจกเงินสด แต่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง รวมถึงการใช้จ่ายผ่านอีวอลเลต จึงอยากให้ประชาชนศึกษาในเรื่องเหล่านี้ด้วย เนื่องจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเหล่านี้ออกมา เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ