ชาวจะนะลุกขึ้นเขียนป้าย ค้านเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

134

คนจะนะ ระดมเขียนป้าย ขอร้องรัฐบาลบิ๊กตู่ หยุดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

วันที่ 9 ต ค.ที่ บ.สะกอมอ.จะนะจ.สงขลา ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ได้ร่วมกันเขียนป้าย ประนามโครงการดังกล่าว อย่างเช่น “ หยุดวางแผนฆ่าคนจะนะ,หยุดให้นายทุนทำลายบ้านเรา ,รัฐบาลหยุดพัฒนาเพื่อนายทุน …!”

ด้านนายรุ่งเรือง ระหมันยะ ชาวบ้านจะนะ กล่าวว่ารัฐบาลผ่านมติครม. “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยใช้พื้นที่อำเภอจะนะอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและบางส่วนของจังหวัดปัตตานีก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ใช้พื้นที่นับ10,000ไร่

โครงการดังกล่าวจะกระทบประชาชนจำนวนหลายหมื่นคน ขั้นแรกถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดตัวเอง และต้องสูญเสียแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร

ชาวบ้านจึงมีคำถามว่าเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตตามที่รัฐบาลแอบอ้าง ใหม่ต้องไหน ช่วยอธิบายว่าเป็นโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
ตามที่รัฐบาลแอบอ้างนั้นใหม่ตรงไหนเพราะเริ่มต้นก็รังแกทำร้ายประชาชนแล้วบังคับให้ประชาชนต้องออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมันใหม่ตรงไหนแบบนี้ แอบอ้างว่าคนจะมีงานทำ เป็นการแอบอ้างที่เลอะเทอะมาก ใครจะมี งานทำ

ต่อมาที่อ้างว่าอุตสากรรมใหม่ เป็นการ อ้างที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งขอถามกลับที่อ้างว่าเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนั้นแตกต่างกว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตรงไหน แตกต่างกว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตพุดตรงไหน

เพราะทราบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนในเขตพื้นที่จะนะ-เทพา ส่วนหนึ่งก็ย้ายมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุดจนย่อยยับฟื้นฟูไม่ได้อีกแล้ว จึงย้ายมาที่จะนะ-เทพาใช่หรือไม่

รัฐบาลหยุดเถอะหยุดทำร้ายรังแกประชาชนคนพื้นที่เค้าไม่ต้องการอย่ามาบังคับกันเช่นนี้เลยประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วมีสถานที่อยู่อาศัยมีแหล่งทำมาหากินมีงานทำมีรายได้รัฐบาลจะมารังแกประชาชนทำไมกัน

‘กิจกรรมวันนี้เป็นการเขียนแผ่นป้ายเพื่อสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าประชาชนไม่ต้องการโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตของรัฐบาล’ นายรุ่งเรือง ระหมันยะกล่าว