แสงเทียน สว่างไสว! ร.พ.ศิริราช น้อมถวาย ศิระกราน ถวายสักการะ พระเจ้าอยู่หัว ร.9

62
ร.พ.ศิริราช พร้อมใจจัดพิธี ศิระกราน ถวายสักการะ พระบรมราชชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อม จุดเทียน ขับร้อง บทเพลง พระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” มุ่งสืบสาน พระราชปณิธาน

วันนี้ (13 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริรสชพยาบาล นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ พยาบาล นักศึกษา ร่วมทำพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะอันทรงเกียรติจากบุคลากรศิริราชและประชาชน  โดยคำว่า “ศิระ” หมายถึง ศีรษะ และ “กราน” อันหมายถึง  การกราบ โดยลงนั่งคุกเข่าถวายบังคมจำนวน 3 ครั้ง


จากนั้นจึงทำพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” มาขับร้องแทนคำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี