DSI เดินหน้าคดี ‘ป่าแหว่งภูเก็ต’ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งกองทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการ

106

DSI เดินหน้าคดี ‘ป่าแหว่งภูเก็ต’ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งกองทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการ

วันที่ 19 ตุลาคม ตามที่นานสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ได้ยิ่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่า ในพื้นที่กะรน จังหวัดภูเก็ตนั้น ล่าสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือส่งเรื่องให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการแล้ว