โพล ชี้ ภาพ คู่หู ดูโอ้ “ธนากร-โจชัว หว่อง”แค่ภาพถ่ายธรรมดา 51.81% มีเพียง 4.65% กังวลมาก

28

นิด้าโพล สำรวจความเห็นประชาชน ต่อการถ่ายภาพคู่ของ “ธนาร-โจชัว หว่อง”พบว่า ส่วนใหญ่ 51.81% เห็นว่าเป็นภาพถ่ายธรรมดา ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ ของรัฐบาลไทย-จีน โดยมีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 4.65  รู้สึก กังวลมาก

20 ต.ค.2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ภาพธนาธร – โจชัว หว่อง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15- 17 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,270 หน่วยตัวอย่าง กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถ่ายภาพคู่กับ นายโจชัว หว่อง แกนนำผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.81 ระบุ ไม่รู้สึกกังวล จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน โดยมีเพียงร้อยละ 4.65 ตอบว่ารู้สึกกังวลมาก

นอกจากนี้ ร้อยละ 29.84 เห็นว่าเป็นเรื่องปกติแค่รูปถ่ายธรรมดา ร้อยละ 25.04 ไม่มีความเห็น เพราะไม่รู้จักนายโจชัว หว่อง ร้อยละ 18.11 เป็นเรื่องส่วนบุคคล และจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ไทย – จีน, ร้อยละ 17.01 เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนายธนาธร,ร้อยละ 12.99 เป็นเรื่องของคนมีอุดมการณ์เดียวกันถ่ายรูปด้วยกันและ ร้อยละ 6.61 อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการแถลงของสถานทูตจีน กรณีมีนักการเมืองไทยแสดงท่าทีสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกง พบว่า  ร้อยละ 19.76 ค่อนข้างกังวล เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย, ร้อยละ 14.72 ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการเกาะกระแสของนักการเมืองไทยคนนึงเท่านั้น, ร้อยละ 51.81 ไม่กังวลเลย เพราะ ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันมานานแล้ว และร้อยละ 9.06 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และ มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 4.65 ตอบว่า รู้สึกกังวลมาก