กก.อิสลามกทม.ขนเสบียงลงใต้ ช่วยผู้ประสบภัย

67

วันนี้(17 มกราคม )คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง และ ตรัง เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ แก่พี่น้องใน ๔ จังหวัด ที่ประสบภัยนำ้ท่วม ในการนี้ได้นำเครื่องบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง นำ้ดื่ม ไปมอบให้ด้วย ในถุงยังชีพ ๑ ชุด  ประกอบด้วย
๑. ข้าวสาร ๕ ก.ก.
๒. ปลากระป๋อง ๖. กระป๋อง
๓. บะหมี่ฮาลาลสำเร็จรูป. ๖ ซอง
๔. น้ำมันพืช. ๑. ขวด
๕. นำ้ตาลทราย ๒ ก.ก.
๖. น้ำดื่ม. ๑. แพ็ก(๑๒ ขวด)
โดยจะมอบให้แก่พี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในแต่ละจังหวัดดังนี้
๑.นครศรีธรรมราช. ๖๐๐ ชุด
๒.พัทลุง. ๕๕๐. ชุด
๓.สุราษฎร์ธานี. ๕๐๐. ชุด
๔.ตรัง. ๕๐๐. ชุด
รวม ๒,๑๕๐ ชุด
ราคาเป็นเงิน ๘๔๙,๒๐๓ บาท
และได้นำเงินสดไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนอีก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งเงินที่นำไปมอบ และจัดซื้อเครื่องยังชีพ เป็นเงินจากกองทุนสวัสดิการสีงคม ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนั้นเป็นเงินบริจาคที่มัสยิดต่างๆบุคคลผู้มีจิตกุศล ทั้งชาวมุสลิมและต่างศาสนิกได้ร่วมบริจาตผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำกทม. อกรวมยอดการช่วยเหลือในงวดนี้เป็นจำนวน ๑,๓๔๙,๒๐๓ บาท.

นายสมัย เจริญช่าง กล่าวว่า ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกสถาบัน ที่มีส่วนร่วมในการบริจาต ขอพระผู้เป็นเจ้า คือ อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานกุศลตอบแทนแก่ทุกท่านโดยทั่วกัน อามีน