กรมการปกครอบมอบไอแบงก์ดูแลระบบการเงินกิจการฮัจย์

178

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นางสาวอาสรา อังกาเรีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายบดินทร์ อดุลภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้นำคณะเข้าพบพร้อมหารือด้านการส่งเสริมกิจการฮัจย์กับ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ เนื่องในโอกาส กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายในการดูแลเรื่องการส่งเสริมกิจการฮัจย์แทนกรมการศาสนาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา