ชง “เสรีพิศุทธ์”เชือด! เลขาธิการสภาฯ ใช้อำนาจขึ้นเงินดือน “ภรรยา-กิ๊ก” จุ้น แต่งตั้ง ขรก.

195

“วัชระ” ตามบี้ เลขาฯสภาผู้แทนราษฎร จี้ “เสรีพิศุทธ์” ปธ.กมธ.ป้องกันและปราบการทุจริต จัดการเด็ดขาดเลือกปฏิบัติ ขึ้นเงินเดือน ให้ “ภรรยา-กิ๊ก” มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ  แทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

วันที่ 24 ต.ค.ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร ร้องเรียนกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คุกคามทางเพศข้าราชการ ซึ่งเป็นใต้บังคับบัญชาโดยใช้โปรแกรม LINE ในลักษณะชู้สาว

นายวัชระ กล่าวว่า นายสรศักดิ์ยังมีพฤติกรรมขึ้นเงินเดือนให้ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในจำนวนขั้นสูงสุดถึงร้อยละ 3.5 เป็นเวลา 6 ครั้ง 3 ปีติดต่อกัน และขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่ถูกคุกคามทางเพศถึงร้อยละ 3 ทั้งที่หัวหน้างานของข้าราชการคนนี้ ยังไม่เคยได้รับการขึ้นเงินเดือนถึงร้อยละ 3 ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวและพร้อมให้ดำเนินคดีกลับ

นายวัชระ กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักเลขาธิการสภาฯ กำลังพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาฯ 3 ตำแหน่ง และที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 2 ตำแหน่ง โดยนายสรศักดิ์เป็นประธาน แต่มีข่าวว่า นายสรศักดิ์ระบุว่า ชื่อที่ได้รับเลือกสรรได้รับความเห็นจากอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติท่านหนึ่งแล้ว โดยหลายคนไม่เป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถและความอาวุโสราชการ

“เห็นได้ว่าภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายสรศักดิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญที่สุดของประเทศด้านนิติบัญญัติกับใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ให้ภริยาไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคุกคามทางเพศข้าราชการสตรีผู้ใต้บังคับบัญชาขาดจริยธรรมของความเป็นผู้นำองค์กร ไร้คุณธรรมในการปกครองลูกน้อง สร้างระบบพวกพ้องและให้บุคคลภายนอกเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการเลื่อนตำแหน่งมีการเล่นพรรคเล่นพวกขาดธรรมาภิบาลร้ายแรง จึงขอให้คณะกรรมาธิการทำการพิจารณาสอบสวนตามที่ตนได้ร้องเรียนด้วย”นายวัชระกล่าว