ไทยกระอัก! สหรัฐ มั่วนิ่ม ประกาศยกเลิก GSP สินค้านนำเข้าจากไทย คาดเสียหาย4หมื่นล้าน

24

“โดนัลด์ ทรัมป์” ลงนามประกาศ GSP ยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้าไทย อ้างไม่สามารถปกป้องสิทธิแรงงานให้อยู่มาตรฐานสากล คาดเสียหาย 4 หมื่นล้าน ผู้ประกอบการไทย กระอัก โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลทุกประเภท

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 รื้อฟื้นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี ) ที่บังคับใช้แบบจำเพาะมานานหลายปีกับสินค้าของยูเครน เนื่องจากรัฐบาลยูเครน มีการปกป้องสิทธิแรงงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล โดยการฟื้นสิทธิจีเอสพีให้แก่ยูเครนเท่ากับคืนผลประโยชน์มูลค่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ประเทศยูเครน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้ที่หายไปจากการถูกระงับจีเอสพีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันในคำประกาศอีกฉบับ ที่ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์, ประธานวุฒิสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการระงับสิทธิ จีเอสพีแก่สินค้าส่งออกบางประเภทจากไทย โดยอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่ไม่ได้มีการระบุ รายการสินค้าว่ามีอะไรบ้าง แต่ระบุแต่เพียงว่า สินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 40,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ มาตรการที่จะใช้กับไทย จะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน จะครอบคลุมสินค้าของไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษประมาณ 1 ใน 3 แต่ในส่วนของสินค้าอาหารทะเลทุกประเภทจะถูกระงับจีเอสพี เนื่องจากปัญหาสิทธิและสวัสดิการแรงงาน