“หม่อมเต่า” อาสาบุก ทูตสหรัฐฯ เจรจาแก้ GSP เผยปมแย้ง ไม่ให้ตั้ง “สหภาพ”

80

“หม่อมเต่า” เรียก ผู้บริหารระดับสูง ประชุมด่วน สางปัญหา สหรัฐฯ ตัด จีเอสพี ลั่น บุกสถานทูต พรุ่งนี้(28 ต.ค.) เผย เบื้องหลัง ปมขัดแย้ง มาจากไทยไม่ยอม จัดตั้ง” สหภาพแรงงาน” ให้คนงานต่างด้าวทุกชาติ 

27 ตุลาคม 2562 ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เรียกประชุมด่วนคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า หรือจีเอสพีของไทยในวันที่ 25 เมายน 2563 โดยให้เหตุผลประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ใช้เวลาในการหารือประมาณ 45 นาที

ม.ร.ว.จัตุมงคล ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า ที่สหรัฐฯตัดจีเอสพีไทยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานทั้งไทย และต่างชาติ ว่าไม่เป็นมาตรฐานสากล ถือเป็นเรื่องใหญ่ มีหลายมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์หลายฝ่าย หลายกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ต้องรอท่าทีจากหน่วยงานเหล่านี้ด้วย อย่างกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการแถลงในวันที่ 28 ตุลาคม นี้ ถ้าทางกระทรวงพาณิชย์อยากให้กระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วยก็ยินดี

 

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ต้องทำในส่วนของตัวเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นมาตรฐานของไทย ต้องบอกว่าเราคงไม่สามารถไปยกเอากฎหมายสากลมาแปลใช้ได้เลย ต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ นายจ้าง และสภาพของคนไทยเอง แน่นอนว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เราก็ได้ให้สิทธิต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไม่ได้มากไปกว่าคนไทยเอง

“ที่เขาขอมาเกือบจะเป็นอย่างนั้น คนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทย ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เช่น ที่เรียกร้องคือการตั้งสหภาพแรงงานแบบรวมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการรวมตัวกันเป็นล้านคน มีอำนาจการต่อรองสูง แต่อนุโลมให้เป็นการรวมกลุ่มในแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ควบคุมได้ง่ายกว่า ผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่ยกเอามาตรฐานสากลมาแปลใช้กับแรงงานในประเทศของคนเองหมดเลย ต่างก็ออกกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพสังคม ประเทศของตัวเองทั้งนั้น” รมว.แรงงาน กล่าว

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ข้อที่ 87 ว่าด้วยการรวมตัว และ 98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรองหรือไม่ ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่มีคนคิดถึงเรื่องอื่นด้วย เราคิดว่าเป็นเรื่องนั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานสากลเราต้องเอามาตรฐานของเรา ยืนยันทุกเรื่องทางกระทรวงแรงงานดำเนินการมาตลอด บางเรื่องก็เรียบร้อยบางเรื่องก็ค้างอยู่ แต่ก็ต้องดำเนินการต่อ

“สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมจะไปพูดคุยกับคนในสถานทูตอเมริกา โดยจะเข้าไปพูดคุยกับคนที่ทำงานจริง เพราะหากเราสื่อสารกับคนที่ทำงาน เขาจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขประมาณไหน คนที่พูดคุยกับเราก็จะได้นำเรื่องดังกล่าวนั้นไปคุยกับนายของเขาอีกที  ซึ่งผมจะไปเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

เมื่อถามว่า กรณีดังกล่าวเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยมีมติยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรหรือไม่ เพราะสหรัฐท้วงติงให้ไทยต้องทบทวน รมว.แรงงาน กล่าวว่า เราต่างก็รู้เท่ากัน เพราะตนไม่ได้นั่งในห้องประชุม เขาทำเรื่องมาอย่างนี้

“แต่ที่เห็นชัดๆ คงไม่มีใครว่าประธานาธิบดีทรัมป์นิสัยดี แต่เขามาสายธุรกิจ เป็นประธานาธิบดีคนแรกซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองของสหรัฐ เป็นธุรกิจมาตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้าย และวันนี้เป็นประธานาธิบดี ผมว่าเขาก็ยังทำธุรกิจอยู่เยอะ ถูกโจมตียับเหมือนกัน แล้ววิธีกระบวนการค่อนข้างเป็นเช่นนั้น ส่วนร่างแก้พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  ที่กระทรวงแรงงานเคยผลักดันนั้น หลังผมเข้ามาก็กำลังดูอยู่ แต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อน” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว