ชาวชุมชนคลองประเวศ บ้านทางควาย จัดแข่งเรือชาวบ้านสุดสนุก(มีคลิป)

456

ชาวชุมชนคลองประเวศฝั่งเหนือ ได้จัดงานวันอนุรักษ์สายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการแข่งเรือที่แสนจะสนุกสสนาน

โครงการ วันอนุรักษ์สายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นความร่วมมือของชาวบ้านคลองประเวศฝั่งเหนือ บ้านทางควาย เขตประเวศ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกและร่วมกันทำความสะอาดคลองประเวศ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการแข่งเรือเพื่อฟื้นวิถีชีวิตทางน้ำของชาวบ้านในพื้นที่