กก.อิสลามกรุงเทพฯ แจกของน้ำท่วมพี่น้องท่าชนะ สุราษฎร์ฯ

59

วันที่ 19 มกราคม คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. ได้เดินทางเยี่ยมเยียนและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ที่บ้านหนองจิก,บ้านหัวท่า,บ้านดอนดุน,บ้านบาเนีย,บ้านท่ากระจาย,บ้านนอกเล