ทุกภาคส่วน หนุนแก้ รธน.”ไพศาล”ลั่น เห็นเภทภัยชัด”ภูมิธรรม”หนุน”มาร์ค”นั่งปธ.กมธ.

81

ทุกภาคส่วน ชูธง หนุน แก้ รธน.ฉบับ คสช. “ไพศาล” ประกาศ เห็นเภทภัยชัดเจนแล้ว  ชู “อภิสิทธิ์” นั่งปธ.กมธ. “ภูมิธรรม” ระบุ พท.ยินดี จับมือ ปชป.ปลุกทุกภาคส่วน แสวงหาแนวทาง แก้ รธน.ฉบับปี 60 ให้ได้

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเนื้อหาว่า ขอสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นเภทภัยของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้น และได้ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมาแต่ต้นแล้ว เพราะเห็นว่า จะเป็นต้นตอ ของปัญหาและวิกฤตของชาติบ้านเมือง ที่รุนแรง ถึงขนาดที่จะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินได้

 

ที่สำคัญคือการแอบแฝงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐไว้อย่างแยบยลที่สุดเป็นครั้งแรกได้สำเร็จและมาถึงวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นปัญหาชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเป็นอย่างไรจึงควรร่วมจิตร่วมใจสามัคคีกันพิจารณาศึกษาแก้ไขให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและราษฎรสืบไป

 

เช่นเดียวกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai ระบุเนื้อหาว่า ลดเงื่อนไข/เลิกแบ่งฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 6 พ.ย. เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎร จะนำวาระการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาพิจารณา

วันนี้จึงอาจถือได้ว่า เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสมควรที่พรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลจะยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยร่วมกันทำให้วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นวาระสำคัญของชาติ และช่วยกันเร่งสร้างบรรยากาศความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชาชนในสังคม มุ่งช่วยกันปลดล็อกหาทางออกให้ประเทศ โดยลดอคติการแบ่งฝักฝ่าย ลดการสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพราะเชื่อว่า นับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ทุกฝ่ายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ ล้วนตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ประกอบกับการที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเช่น พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงท่าทีร่วมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเสนอความเห็นว่าต้องการที่จะให้การแก้รัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้น และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้ว

ท่าทีดังกล่าว หากทำได้จริง นับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีของประเทศ เพราะจะทำให้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่สั่งสมมานาน มีโอกาสคลี่คลาย เพราะทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคีเครือข่าย/องค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรวิชาการและนักศึกษา/พรรคการเมืองทั้งฝ่าย7พรรคฝ่ายค้านและพรรคในฝ่ายรัฐบาล เช่น พรรคประชาธิปัตย์ เริ่มมองเห็นและแสดงท่าทีถึงความร่วมมือในการแสวงหาหนทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดย ระบุว่า เป็นผลิตผลที่มาจากเผด็จการ หลังการรัฐประหาร ยุค คสช.2560 และ ยินดีสนับสนุนให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต หน.พรรค ปชป.ทำหน้าที่เป็น ประธาน คณะกมธ.ยกร่างแก้รธน.