สปก.ราชบุรี เล็ง ใช้อำนาจ ม.44 ยึดที่ดิน 1.7พันไร่ “ปารีณา” รุกป่าสงวน

185

ส.ป.ก. เอาจริง เล็ง ใช้คำสั่งม.44 ยึดพื้นทีดิน 1,700 ไร่ ของ “ปารีณา ไกรคุปต์” รุกป่าสงวน โดยผู้ถือครอง ขาดคุณสมบัติความเป็นเกษตรกร เผย สรุปรายงานให้ “เฉลิมชัย-ธรรมนัส” ดำเนินการทันที

12 พ.ย.62 รายงานข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.จ.ราชบุรี ตรวจสอบแปลงที่ดิน ฟาร์มไก่ เขาสน ที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ กว่า 1.7พันไร่ ได้สิทธิเข้าทำกินมากว่า10 ปี โดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ใบ ภบท.5 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเสียภาษีดอกหญ้า นั้น

ส.ป.ก. จ.ราชบุรี รายงานว่าพื้นที่ฟาร์มไก่ อยู่ในเขตส.ป.ก.ประมาณ 1 พันไร่ พบว่านายทวี ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี บิดาน.ส.ปารีณา มีชื่อเป็นผู้ถือครองจากปี 54 จนถึงปัจจุบัน โดยยังไม่ยอมส่งมอบคืนพื้นที่ให้ส.ป.ก.และยังมีการกระจายพื้นที่ให้ผู้อื่นเป็นนอมินีถือแทนด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เห็นว่า นายทวี ไม่มีคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรและคนยากจน จะต้องยึดคืนทั้งหมดทันที ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่36/60 ประกาศใช้มาตรา44 ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.จากผู้ถือครองรายใหญ่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเลขาธิการส.ป.ก.เป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่ไปปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา44

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานส.ป.ก. สั่งการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ เขาสน ของนายทวี ไกรคุปต์ โดยล่าสุด ได้เข้าพื้นที่จับพิกัด ตำแหน่งของพื้นที่ กว่า 58แปลง พบว่าอยู่ในเขตส.ป.ก.กว่า 1 พันไร่ โดย บริเวณพื้นที่ฟาร์มไก่ ยังมีภูเขาในเขตป่าสงวนอีกด้วย ซึ่งจะรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับรมช.เกษตรฯและเลขาฯส.ป.ก. เป็นการถือครองมิชอบด้วยกฏหมาย และผู้ถือครอง ไม่มีคุณสมบัติเกษตรกร ต้องยึดคืนตามมาตรา44

ล่าสุดได้สรุปผลการเข้าตรวจสอบพิกัดแนวเขตส.ป.ก.ที่ฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม พบว่าได้บุกรุก พื้นที่ส.ป.ก. 1,454 ไร่ ประกอบด้วยแปลงเลขที่ 43 เนื้อที่ 486 ไร่ ยังไม่เข้าร่วมจัดสรรพื้นที่ แปลงเลขที่ 75 เนื้อที่ 300 ไร่ ไม่เข้าร่วม แปลงเลขที่ 81 เนื้อที่ 290 ไร่ แปลงเลขที่ 82 เนื้อที่ 170 ไร่

แปลงเลขที่ 83 เนื้อที่ 47 ไร่ ไม่เข้าร่วมจัดสรรพื้นที่ และแปลงเลขที่ 402 เนื้อที่161ไร่ ยังไม่มีการรังวัด แต่แบ่งแปลงๆละ 50 ไร่โดยมีการกระจายสิทธิใส่ชื่อบุคคลอื่น หรือ อาจเป็นนอมินี ถือครองแทน ซี่งผลสรุปนี้ได้ส่งรายงานให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส พรมหมเผ่า รมช.เกษตรฯทราบแล้ว เพื่อดำเนินการยึดคืนตามมาตรา 44 จากผู้ถือครองส.ป.ก.รายใหญ่เกินกว่า 500 ไร่ ให้มีผลบังคับใช้