ไทยโพสต์ มอบ 3.6ล้าน โครงการ”เราไม่ทิ้งกัน”ช่วยครอบครัว 15 ชรบ.ลำพระยา

42

“เราไม่ทิ้งกัน” โครงการ รับบริจาคเงินผ่านไทยโพสต์ 3.6ล้านบาท ถึงลำพะยาแล้ว มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย และ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ สังหาร ชรบ. 15 ศพ

วันที่ 15 พ.ย.62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา มีการมอบเงินเยียวยาให้กับคร