ไทยเบฟฯ VS บุญรอดฯ สร้างอาณาจักรธุรกิจอาหารบนทางเดินที่แตกต่างกัน

220

“อาหาร” คือ โอกาสทางธุรกิจ ที่ไม่ว่ายังไงคนก็ต้องกิน นั่นคือสิ่งที่ยักษ์ใหญ่ทั้งบุญรอดบริวเวอรี่ และไทยเบฟเวอเรจ มองโอกาสธุรกิจเหมือนกัน แต่วางเส้นทางเดินที่มีความแตกต่างกัน