สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขคริสตจักรคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย

73

ประชาชนจำนวนมาก ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักร โรมันคาทอลิก ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.62

สำนักข่าวรอยเตอร์ เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระสันตะปาป