เปิดโมเดลใหม่! มุสลิมยึดวัด ช่างคิดสร้างความแตกแยก ทำลายอิสลาม

768

มีกลุ่มขบวนการสร้างความแตกแยกและสร้างความเกลียดกลัวอิสลาม ด้วยการจัดทำโมเดล มุสลิมยึดวัด ชาวพุทธจะไม่มีแผ้นดินอยู่

โมเดลเริ่มจากส่งนักเรียนมุสลิมเรียนวัด แล้วค่อยๆเรียกร้องสิทธิ์ ให้มุสลิมไปอยู่ใกล้วัด จนยึดวัดในที่สุด เป็นจินตนาการที่สร้างความแตกแยก หวาดกลัวคนมุสลิม เพราะเป็นโมเดลที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้