อุทธรณ์ ยืนยกฟ้อง ! “ทักษิณ” พ้นผิด ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปม แทรกแซง TPI

113

ศาลอุทธรณ์ ยืนยกฟ้อง “ทักษิณ” พ้นข้อกล่าวหา ม.157 ตั้ง คลัง แทรกแซงฟื้นฟู “ทีพีไอ” ชี้ ฟังไม่ได้เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ขณะที่การเสนอชื่อคนบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายยินยอม

เมื่อเวลา 11.00 น.