“สุวัจน์”ปลื้ม! มูลนิธิ ทวีคุณพัฒนา ช่วยเด็กยากจน ยกบารมี “หลวงพ่อคูณ”เกื้อหนุน

39

“สุวัจน์” มอบทุนมูลนิธิ ทวีคุณพัฒนา ให้เด็กเยาวชน เมืองย่าโม เผย “น้าชาติ”ผู้ก่อตั้ง ก่อนขอ”หลวงพ่อคูณ” จัดสร้างเหรียญ รุ่น”ทวีคูณ” ระดมทุน ได้ 16 กว่าล้าน และทำพิธีมอบทุนให้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 39

วันที่ 22 พ.ย.62 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  มูลนิธิทวีคุณพัฒนา โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ และ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะ ประธานมูลนิธิทวีคุณพัฒนา เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิทวีคุณพัฒนา เป็นความคิดริเริ่มของ “น้าชาติ” พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี  ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ หลวงพ่อคูณ ปริสุมโธ รุ่นทวีคุณ ให้พุทธศาสนิกชนเช่าบูชา เมื่อ พ.ศ.2538 สามารถรวบรวมเงินได้ 16,233,717.32 บาท โดยแบ่ง 2 ส่วนเท่ากัน คือ มอบให้มูลนิธิทวีคูณ 8,116,858.66 บาท และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  8,116,858.66 บาท

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคล คงเหลือเป็นมูลค่า 12,586,534 บาท จึงจัดสรรให้กับทางมูลนิธิทวีคูณพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมูลค่าองค์กรละ 6,293,262 บาท

มูลนิธิทวีคูณพัฒนา ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา อย่างเคร่งครัด โดยจัดพิธีมอบทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539  สำหรับปี 2562 เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 21 จำนวน 147 ทุน เป็นเงินจากมูลนิธิทวีคุณพัฒนา  300 ,000 บาท และจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ บริจาคสมทบอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การศึกษาจะช่วยเติมเต็มพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กและเยาวชนภาคอีสานอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิทวีคุณพัฒนา จึงดำเนินโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 4,409 ทุน