“ปอเนาะบ้านตาล” เปิดมูซอลลาส่วนต่อขยายมัสยิด “ดร.สุรินทร์ “ แนะนักเรียนต้องมีความเข้มข้นในการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

1254

“ปอเนาะบ้านตาล” เปิดมูซอลลาส่วนต่อขยายมัสยิด รองรับการละหมาดของนักเรียน “ดร.สุรินทร์ “ แนะนักเรียนต้องมีความเข้มข้นในการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการก้าวสู่โลกกว้าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน ร.ร.ประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) ได้จัดพิธีทำบุญเปิดส่วนต่อขยายมัสยิดคอลิดภายในโรงเรียน มีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธี มีการอ่านกุรอ่านและดุอาว์อุทิศให้กับผู้บริจาค ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า นักธุรกิจชาวมาเลเซีย Sheik Abdul Razak Sheikh Mahmood เห็นข่าวปอเนาะบ้านตาลจากทีวีของมาเลเซียและได้บอกให้ลูกชายกามิล ราซัค บริจาคเพื่อก่อสร้างมัสยิดที่อาคารเดิมมีความแออัด จึงสร้างเป็นส่วนต่อขยายเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากพื้นที่มัสยิดเดิมไม่เพียงพอรองรับการละหมาดของนักเรียนที่มีอยู่ประมาณ 2,000 คน

dsc02278
“ในวันนี้ เรามาสำนึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะฮ์ที่ได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาทางบุคคลที่อัลเลาะฮ์ให้หยิบยื่นให้กับพวกเรา ทรัพย์สินที่ได้มาล้วนเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะฮ์ ซึ่งเราต้องขอบคุณอัลเลาะฮ์และขอบคุณต่อคนที่หยิบยื่นความโปรดปรานมาให้เรา ซึ่งความโปรดปรานของอัลเลาะฮ์มาอย่างหลาย นอกจากมูซอลลาแห่งนี้แล้ว ยังมีอาคารหอพักนักเรียน อาคารมัสยิดและอีกหลายอย่าง ซึ่ง เป็นสิ่งที่เราต้องสำนึก และสำนึกต่อคนที่บริจาคมาให้เรา ” ดร.สุรินทร์ กล่าวกับคณะครูและนักเรียน

dsc02290

ดร.สุรินทร์ กล่าวกับนักเรียนว่า ขอให้ทุกคนขวนขวาย เรียนรู้โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ จะมีผลกระทบพวกเรา สิ่งที่มนุษย์คิด มนุษย์สร้างย่อมมีกระทบกับเรา โลกนี้เหมือนเป็นโลกเดียวกัน ที่เชื่อมต่อกันในทุกด้าน ผลกระทบจึงมาในหลายทิศทาง

“การเรียนรู้ที่ปอเนาะบ้านตาลได้สอนถึงการเตรียมความพร้อม ในระดับพื้นที่เพื่อที่ไปแสวงหาความรู้ แสวงหาสิ่งที่ตัวเองถนัดว่า จะออกไปเป็นอะไรในอนาคต ซึ่งมีทั้งโอกาสและปัญหา ซึ่งการจะแสวงหาโอกาสได้ เราก็จะต้องมีการศึกษา มีศักยภาพที่เพียงพอ ริสกีมีอยู่มาก แต่เราก็มีความสามารถในการที่จะแสวงหา การเรียนรู้จะต้องเปิดใจกว้างเรียนรู้ในทุกด้านไม่เพียงสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับตัวเอง เราทุกคนเหมือนโซ่ข้อหนึ่ง ความแข็งแรงของสายโซ่อยู่ที่ความอ่อนแอที่สุดของข้อต่อ เพราะโซ่เส้นหนึ่งจะขาดหรือคงทนแข็งอยู่ที่ข้อต่อที่อ่อนแอ เราจึงต้องทำตัวให้เข้มแข็ง ไม่เป็นสายโซ่ที่อ่อนแอ” ดร.สุรินทร์ กล่าว
dsc02213 dsc02226 dsc02235 dsc02283