เชือด! กรุง ศรีวิไล ศาลฯสั่งหยุด ปฏิบัติหน้าที่ สส.เมืองปากน้ำ

350

ศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง “กรุง ศรีวิไล” หยุด ปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. เมืองปากน้ำ หลังรับคำร้อง กกต. กรณี ให้คนใกล้ชิดใส่ซอง งานศพ ขัด พ.ร.ป.การเลือกตั้ง

วันที่ 2 ธ.ค.ที่ ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดฟังคำสั่ง คดีหมายเลขดำ ลต(สส)585/2562 ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เเละให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และ ให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายนที สุทินเผือก หรือ นายกรุง ศรีวิไล ส.ส.เขต 5 สุมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ในช่วงที่อยู่ระหว่างมีการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง

วันนี้ ตัวแทน กกต.ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเดินทางมาศาล โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง และ บัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้ พิจารณาและให้ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 10:00 น.

ศาลได้มี หมายแจ้งคำสั่งวันนัด และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่ผู้คัดค้านโดยการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถทำได้ให้ปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้านและให้มีผลใช้ใช้ได้ทันที โดยให้ผู้คัดค้านยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ

เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วจึงให้ ผู้คัดค้าน หรือ นายนที สุทินเผือก หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา133 เเละมาตรา 138 วรรคสาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทนี สุทินเผือก อดีตดาราชื่อดัง และ ยังเป็น สส.ที่ผูกขาด พื้นที่”เมืองปากน้ำ” จ.สมุทรปราการ มาหลายสมัย เคยเป็น สมาชิกพรรค เพื่อไทย(พท.) ภูมิใจไทย (ภท.) ก่อนจะมาอยู่กับ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)