อนค.ยื่น”เสรีพิศุทธ์”สอบ”ชวน” ไม่เป็นกลาง

117

“อนค.”ยื่น” เสรีพิศุทธ์ “สอบ ประธานสภาฯ “วางตัวไม่เป็นกลาง ปมตีความข้อบังคับ 85 สั่งให้นับคะแนนใหม่ หลังฝ่ายค้านชนะ ตั้งกมธ.ศึกษาม.44 

วันที่ 4 ธ.ค.62 ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ยืนหนังสือต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หน. พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ.ปปช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2562 และรัฐธรรมนูญ หรือไม่

นายจิรชัย กล่าวว่า ต้องการให้ตรวจสอบ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การตีความข้อบังคับข้อที่ 83 และ 85 ว่าด้วยการลงคะแนนและการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากประธานสภาฯสั่งให้นับคะแนนใหม่ตามข้อ 85 คือการให้ลงคะแนนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น ซึ่งคิดว่าเป็นการตีความที่ผิด เพราะการที่ข้อ 85 กำหนดให้นับใหม่นั้นหมายถึงการให้นับคะแนนใหม่ในส่วนที่ได้ลงคะแนนไปแล้ว ซึ่งต่างจากคำว่าลงคะแนนใหม่ ที่ต้องมีการลงคะแนนใหม่ทั้งหมด

นายธีรัจชัย กล่าวว่า 2.การตีความของนายชวนที่ให้มีการลงคะแนนใหม่แต่ต้นนั้นจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลางตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ เนื่องจากในญัตติดังกล่าวฝ่ายค้านได้ชนะโหวตไปแล้ว หากตีความเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นความพยายามต้องการให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะ โดยสามารถระดมคนเข้าไปโหวตใหม่ได้ 3.อยากให้คณะ กมธ.ศึกษาว่าการตีความเช่นนั้นจะกระทบกับการทำงานของสภาฯอย่างไร เพราะในอนาคตอาจขอให้มีการนับคะแนนใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุด เพราะหากฝ่ายค้านเกิดแพ้ก็จะนำมาซึ่งการนับคะแนนใหม่เช่นกัน จนสภาเดินหน้าไม่ได้ และ 4.ควรมีกลไกเพื่อควบคุมประธานสภาฯให้ทำหน้าที่เป็นกลาง โดยต้องการให้กมธ.เชิญอดีตประธานสภาฯ เช่น นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายโภคิน พลกุล นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา มาทำหน้าที่

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อมีการยื่นเรื่องเข้ามา คณะ กมธ.จำเป็นต้องศึกษาว่าสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการไปนั้น ประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องหรือไม่ วันนี้มีการระดมพลกันจำนวนมาก ใครที่ป่วยก็ต้องให้ออกจากโรงพยาบาล ขนาดส.ส.ที่ถูกหมายจับของศาลยังต้องหนีออกมาลงคะแนน หากในอนาคตรัฐบาลชนะโหวต ฝ่ายค้านก็จะประท้วงอีก คำสั่งม.44 นั้นทุกคนทราบว่าใครเป็นคนออก และเป็นคำสั่งที่ถูกใช้ไปกดหัวประชาชน เราต้องช่วยกันเพื่อประชาชนอยากให้ทุกคนทราบว่าในสภามีการเอื้ออำนวยให้เผด็จการอยู่ต่อไป

เมื่อถามว่า หากวันนี้รัฐบาลชนะโหวตแล้วไม่มีการตั้ง กมธ.ฝ่ายค้านจะยอมรับมติของสภาหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ต้องนำคะแนนไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นการลงคะแนนชอบหรือไม่