มติเอกฉันท์! เลือก “อูมา และ” นั่งเก้าอี้ คณะกก.อิสลามปัตตานีอีกสมัย

164

รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานคัดเลือกตัวแทนจังหวัดปัตตานี เป็นกก.อิสลามกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีมติเอกฉันท์ เลือก “อูมา และ” รับตำแหน่งต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย มีวาระ6ปี

วันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่ ห้องประชุมศรีนคราฯ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ผลการคัดเลือกที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ นายอูมา แมะ เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีก  1 สมัย มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และผู้นำศาสนา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นคณะผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งระบุให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ แลคณะะกรรมการ จำนวน 53 คน เป็นตัวแทนจากจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 40 จังหวัด ที่เหลือเสนอชื่อโดยจุฬาราชมนตรี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง