กอ.รมน.ภาค4 โต้ “บุหงารายา” ยก3ข้อแจง ปม”ฮาซัน” ฟ้อง UN ใส่ร้ายไทย

117

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โต้  “บุหงารายา” ยัน รัฐให้การสนับสนุนทุกมิติ ชี้ OIC ยังยอมรับ หลัง “ฮาซัน ยามาดี” ขึ้นเวที UN อ้างวิกฤตภาษามลายู จากนโยบายรัฐบาลและการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ จงใจให้ร้ายรัฐบาลไทย

จากกรณี นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบุหงารายา องค์ก