ไอแบงก์รุกเข้ามหาลัย จับมือรัฐศาสตร์รามฯ สร้างความเข้าใจการเงินอิสลาม

195

ความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษา