“ในหลวง-ราชินี” เสด็จฯ เยาวราช เปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

87

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” เขตสัมพันธวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนเยาวราช

วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเ