เช็คผลงาน! “ลุงตู่” ร้อยละ 33.72 ให้สอบผ่าน “ลุงป้อม” สอบตก “อนุทิน”ดาวรุ่ง

88

นิด้าโพล สำรวจ ผลงาน 6 เดือน รัฐบาล พบ ร้อยละ 33.72 ชี้ “ลุงตู่” ทำงานไม่ดี ไร้ประสิทธิภาพ ขณะ ร้อยละ 30.13 บอกดีมาก  พร้อมเปิดอันดับ ครม. “ลุงป้อม” ติดอันดับ ยอดแย่ ขณะ”อนุทิน” ยอดเยี่ยม

8 ธ.ค.62 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค  จำนวน 1,278 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี(ครม.)

พบว่า ร้อยละ 30.13 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ดีมาก เชื่อมั่นในการทำงาน พูดจริงทำจริง ชัดเจน ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน

ร้อยละ 33.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร ยังไม่โปร่งใสพอ ไม่มีความเป็นธรรม และร้อยละ 1.25 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความกล้าตัดสินใจ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.12 ระบุ กล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 46.32 ระบุว่า ไม่กล้าตัดสินใจ และร้อยละ 5.56 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ

ด้านประสิทธิภาพ การทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.19 ระบุ ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ ร้อยละ 34.35 ระบุว่า มีประสิทธิภาพ และร้อยละ 4.46 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ

สำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี  อันดับ 1 ร้อยละ 26.21  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อันดับ 2 ร้อยละ 23.40 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อันดับ 3 ร้อยละ 18.00 นายวิษณุ เครืองาม ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 17.37 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ อันดับ 5 ร้อยละ 16.59 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส่วนรัฐมนตรีที่ ที่ประชาชนเห็นว่า ไม่มีผลงาน อันดับ1 ร้อยละ 57.20 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ , อันดับ2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ร้อยละ 42.33 , อันดับ3 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ร้อยละ 38.65 , อันดับ4 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ  38.34 และ อันดับ5  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 34.89