ชวน โยน! ฝ่าย กม.สภาฯ เคลียร์ “ชิโนทัย” ขอ ขยายสัญญา รอบ4

56

ปธ.สภาฯ รับ โครงการก่อสร้าง สภาใหม่ ล่าช้า มีหลายปัญญหา โยน ฝ่ายกฎหมาย พิจารณา หลัง กลุ่มชิโนทัย ขอขยายสัญญา ครั้งที่ 4 โต้ข่าว การใช้ห้องประชุม “จันทรา”ก่อน เป็นสาเหตุให้ ผู้รับเหมายื้อโครงการ

8 ธ.ค.62 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณี บริษัท ชิโนทัย ขอขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเป็นครั้งที่ 4 อีก 382 วัน หลังจะครบการขอขยายเวลาคร